McKenzie menetelmä - Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT)

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkavat potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella. Huomio on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen itsehoito-ohjelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Sentralisaatio -ilmiö on kliinisesti havainnoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan ääriosissa voimistuen ja paikallistuen selkärangan alueelle.

Hoidon päätavoitteina ovat:
1) Poistaa kipu
2) Palauttaa rangan täydellinen toiminta
3) Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu yksilöllisistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipujaksojen eli episodien pahenemisen ehkäisemiseksi. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä sekä minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti. McKenzie menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta ja erotusdiagnostisoida vastaavasti myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa, muuta lääketieteellistä hoitoa tai terapiaa.

Lähde: Suomen McKenzie instituutti